2019
2019

Европейски литературен конкурс „Димитър Димов“ – голямата новина на откриването на „Варна Лит“ 2018 г.

От днес започва „Варна Лит“ 2018 – второто издание на международния фестивал с програма за деца и възрастни.
На официалния коктейл по случай откриването на феста един от най-обичаните български писатели и наследник на Димитър Димов, а също така и съорганизатор на мащабното събитие – Теодора Димова обяви учредяването на нова европейска награда на името на Димитър Димов.
Наградата се създава под патронажа на кмета на Община Варна от Сдружение Международен Литературен Фестивал „Варна Лит“ в навечерието на 110-годишнината от рождението на писателя и ще се връчи за първи път по време на фестивала „Варна Лит“ през 2019 година. Конкурсът ще има само една категория – роман с награда от 10 000 лв.

„Целта на Европейска награда „Димитър Димов“ е да отличава романи с висока художествена стойност, които отразяват съвременната и историческата ни действителност чрез плътност и логика на характерите, психологическа убедителност на сюжета, композиция и хармоничност на цялостната художествена постройка“, поясни самата Димова и допълни, че „творчеството на Димитър Димов носи духа на големия европейски роман“, затова и наградата е европейска, а наградата се учредява във Варна, защото част от действието на „Тютюн” се развива във Варна, един преломен момент. „В „Роман без име“ действието също се развива във Варна – това е обяснение в любов към баща ми, към Варна и към морето.”
В конкурса „Димитър Димов“ 2019 г. могат да участват творби на съвременни български автори, както и романи на съвременни автори от Европа, преведени и издадени на български език от български издателства за първи път и публикувани в периода 1 януари 2018 г.– 31 декември 2018 г. Предложенията се приемат от издателствата на книгите, като всяко издателство може да номинира до два свои романа.
ЕТО ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ:
… романите на Димитър Димов ни помагат да видим от една нова страна, под един нов ъгъл нашето място върху културната и духовната географска карта на света…
Кръстю Куюмджиев „Димитър Димов, монография„

Европейската наградата на името на Димитър Димов се учредява под патронажа на кмета на Община Варна от Сдружение Международен Литературен Фестивал „ВарнаЛит“ в навечерието на 110 годишнината от рождението на писателя. Тя ще се връчи за първи път по време на фестивал през 2019 година. Целта й е да отличава романи с висока художествена стойност, които отразяват съвременната и историческата ни действителност чрез плътност и логика на характерите, психологическа убедителност на сюжета, композиция и хармоничност на цялостната художествена постройка.
Статут на наградата
Тя ще се връчва всяка година. Конкурсът ще има само една категория – роман. Както и само една награда – първа – в размер на 10 000 лв. Наградата не се връчва посмъртно.
В конкурса могат да участват творби на съвременни български автори, както и романи на съвременни автори от Европа, преведени и издадени на български език от български издателства за първи път и публикувани в периода 1 януари 2018 – 31 декември 2018 г. Предложенията се приемат от издателствата на книгите. Всяко издателство може да номинира до 2 свои романа.
Заявления за участие се приемат до 15.01.2019 г. Кандидатите трябва да предоставят безвъзмездно 5 екземпляра от предложените от тях книги, придружени от формуляр, който може да се изтегли от сайта на фестивала ВалнаЛит, както и от сайта на Община Варна live.varna.bg
Предоставените екземпляри не се връщат, а се даряват на книжния фонд Общинската библиотека във Варна.
Наградите се присъждат от жури в състав: председател и четирима членове.
Председателят на журито и членовете му се избират от организаторите на фестивала ВарнаЛит и от Патрона на наградата на ротационен принцип и ще се състои от изтъкнати писатели, преводачи и общественици.
Членовете на журито декларират своята необвързаност и под никаква форма не могат да участват в конкурса. Заседанията на журито се свикват и ръководят от председателя.
Присъждането на наградата се извършва на два етапа. В първия етап (до 31 март 2019) се определят 7 номинации, а името на победителя в конкурса ще бъде обявено на официална церемония в рамките на фестивала „ВарнаЛит“ 2019 и в навечерието на кръглата годишнина от рождението на Димитър Димов.
Решението за номинациите и наградата не подлежи на преразглеждане. След приключване на дейността си, журито предава подписания протокол за съхранение във община Варна.

Погледни още...