2019
2019

Саулюс Шалтянис

Саулюс Шалтянис (1945) е писател с младежки дух, който в контекста на съвременната литовска литература се отличава с по-широки културни хоризонти и по-голяма вътрешна свобода. Завършил е литовска филология във Вилнюския университет. Работил е като журналист. Активен участник е в движението за независимост и е един от подписалите Акта за възстановяване на независимостта на Литовската държава. От 1992 до 2000 г. е член на Литовския Сейм, а от 1996 до 1999 г. е министър на културата на Литва. Саулюс Шалтянис се отличава със собствен стил в прозата, в който оригинално се съчетават лиризмът и иронията, поетичното и критичното мислене. Творчеството му прекрачва литературните граници и дори успява да раздвижи, освежи и освети литературния живот в Съветска Литва, вдъхвайки оптимизъм и създавайки нова форма на гражданска съпротива – освобождаващия човека смях.

Погледни още...