2019
2019

Семейни истории-победители във „Варна Лит“ 2019

Мърдай, мърдай, рибке!
 
Автор: Иван Лазаров, 6 клас
МФУ Шарл Перо
 
Дядо ми Николай е баща на майка ми. Той е запален рибар и ловец. Понякога, когато отивам при него, той ни показва въдиците си или пушките си и ни разказва интересни случки. Една от тях ми е изключително смешна и интересна.
Когато майка ми и вуйчо ми били малки, цялото семейство ходило често за риба. Една събота и неделя времето било много хубаво и приятно. Дядо ми приготвил въдици и примамка за рибите и храна за семейството. Натоварил всичко в колата, качили се и потеглили за язовира. Когато пристигнали, видели че има и други рибари, но си намерили отделно самотно място, само за тях четиримата.
Майка ми и баба ми се разхождали наоколо да събират камъчета и цветенца. Дядо разпънал въдиците и зачакал рибите да се хванат. Вуйчо се навъртал около него и задавал безброй въпроси. Всяка риба, която дядо улавял, пускал в една кофа. По едно време дядо установил, че е станало много тихо, вуйчо не го питал нищо отдавна. Огледал се, видял баба и мама, че приготвят обяд, видял и вуйчо, който вървял към водата и държал в ръцете си една жива рибка, и й говорил „мърдай, мърдай рибке”, след което я пуснал във водата. Дядо погледнал в кофата и видял, че е празна. Първо малко се ядосал, но много бързо всички разбрали колко е забавна случката и избухнали в смях. Тогава вуйчо е бил на 3 години, с много добро сърце, готов винаги да помогне на нуждаещите се. И сега е такъв.
Тази случка често се споменава, когато се съберем цялото семейство на майка ми и все още всички много се смеят.
 
 

Погледни още...