2019
2019

Статут на Eвропейска награда за литература „Димитър Димов“

…романите на Димитър Димов ни помагат да видим от една нова страна, под един нов ъгъл нашето място върху културната и духовната географска карта на света…
 
Кръстьо Куюмджиев, „Димитър Димов. Монография“
 
В навечерието на 110-годишнината от неговото рождение беше връчена за първи път Европейска литературна награда „Димитър Димов“. Получи я френският писател Жером Ферари за романа си „Проповед за падането на Рим“, издаден от „Факел експрес“. Знаем, че напоследък се учредиха десети и десетки литературни награди. Това се дължи на масовото производство на литературни продукти. Издателствата вече сами по себе си не служат като сито за отсяване на доброто от лошото, те просто публикуват всичко, което може да донесе печалба. И в тази огромна книжна продукция читателят, разбира се, не може да се оправи сам. Затова тези награди възникват като вид ориентир. Но европейската награда е по-различна от всички останали. Тя има амбицията да следва мащаба на писателя, на чието име е учредена. Тя има амбицията да бъде европейска литературна награда, защото е признато отдавна, че романите на Димитър Димов са от европейска величина. Другата причина, поради която решихме наградата да бъде именно европейска, а не национална е, че това е една съвсем конкретна, практическа и реална стъпка към интегрирането ни в Европа. Ние трябва да се чувстваме неразделни от Европа, а не да се чувстваме така, като че ли стоим на границата ѝ, като че ли трябва да се повдигаме на пръсти, за да надникнем какво става зад оградата. – Теодора Димова в интервю за www.offnews.bg
 
Европейската наградата на името на Димитър Димов се учредява от фестивала ВарнаЛит под патронажа на кмета на Община Варна в навечерието на 110-годишнината от рождението на писателя. Тя се връчи за първи път на фестивала ВарнаЛит през 2019 година. Целта й е да отличава романи с висока художествена стойност.
 
 
Наградата се връчва всяка година. Конкурсът има само една категория – роман – и само една награда – първа – в размер на 10 000 лв. Наградата не се връчва посмъртно.
 
В конкурса могат да участват творби на съвременни български автори, както и романи на съвременни автори от Европа, преведени и издадени на български език от български издателства за първи път и публикувани в периода 1 януари 2018 – 31 декември 2018 г. Чуждоезичните романи трябва да са издадени в страните си за първи път най-много десет години преди връчването на наградата. Предложенията се приемат от издателствата на книгите. Всяко издателство може да номинира до 4 свои романа – до два на български и до два на европейски автор. За участието в конкурса издателството трябва да е получило изричното съгласие на автора.
 
Заявление за участие се приемат до 15.01. 2019 г. Кандидатите предоставят безвъзмездно 5 екземпляра от всяка от предложените от тях книги и електронен вариант на всяка от тези книги, предназначен за четене от членовете на журито в чужбина. Те са придружени от формуляр, който може да се изтегли от сайта на фестивала ВарнаЛит, както и от сайта на Община Варна live.varna.bg. Формулярът и електронния вариант на номинираните текстове се изпращат на имейл ddimov.nagrada@gmail.com. Книгите се изпращат на адрес Варна 9000, бул. „Сливница“ 2, Фестивален и конгресен център.
Предоставените екземпляри не се връщат, а се даряват на книжния фонд на библиотеки в Община Варна.
 
Наградите се присъждат от жури в състав от 5 души – председател и четирима членове. Мандатът на журито е от 15 януари до датата за връчване на наградата.
Председателят на журито и членовете му се избират от организаторите на фестивала ВарнаЛит и от Патрона на наградата на ротационен принцип. Журито се състои от изтъкнати писатели, литературоведи, преводачи и общественици.
Членовете на журито декларират своята необвързаност с кандидатурите и под никаква форма не могат да участват в конкурса. Заседанията на журито се свикват и ръководят от председателя. За всяко заседание се води протокол. Журито взема своите решения с консенсус. При невъзможност за постигане на консенсус, журито взема своите решения след тайно гласуване с обикновено мнозинство. Финалното решение за носителя на наградата се взема в деня на нейното връчване. Членовете на журито подписват декларация за конфиденциалност, че се въздържат от публични и частни изявления по повод работата на журито и определянето на носителя на наградата. Това право има само председателят на журито след приключване на работата му.
 
Присъждането на наградата се извършва в два кръга. В първия кръг журито определя 5 номинирани за наградата романи, независимо български или чуждоезични, които се обявяват на 31 март 2019 г. Във втория кръг журито определя носителя на наградата измежду номинираните романи, а името на победителя в конкурса се обявява на официална церемония в навечерието на рождената дата на Димитър Димов в рамките на фестивала ВарнаЛит.
Решението за номинациите и наградата не подлежи на преразглеждане. След приключване на дейността на журито, неговият председател предава всички подписани през годината протоколи за съхранение в Община Варна.
 
На снимката: експонати от Къщата музей на Димитър Димов в София

Погледни още...