2019
2019

Християн Облаков

Роден съм на 15 март 1989 г. във Варна. В периода 2003-2008 г. учих в профил „История и цивилизация” при НГХНИ „К. Преславски”. Именно в този времеви отрязък започнах да се интересувам живо от миналото на родния ми град. Де да можех и по-рано. От 2008 до 2013 г. изучавах право във ВСУ „Черноризец Храбър”. Паралелно с това не спирах да събирам спомени и факти за историята на Варна. От 2008 г. започнах да систематизирам тези познания. Написах и издадох книгата „Архитектът аристократ Дабко Дабков”. И така продължих с книгите „Архитект Стефан Венедикт Попов”, „Сецесионовият инженер и рационалният архитект”, „Благородният архитект”, „Варна на арх. Дабко Дабков” и „Чешкият майстор на Сецесиона”. Един живот не дава достатъчно време, за да се научи и разкаже историята на Варна, но това в никакъв случай не е причина човек да не опита.

Погледни още...