2019
2019

ПЕТЯ КОКУДЕВА

Варна, 1 юни, ранен следобед. Влизам на среща с деца в училищна библиотека. Насреща ми – не точно деца. Тийнейджъри в 6 клас. Гледат ме изпитателно, а момчетата естествено започват от вратата с пиперливите шеги. Нямам нищо против....

ДАМЯН ДАМЯНОВ

Заменям кралство за кон Село Каменар, Варненско. Сигурно не сте ходили в това село. Твърде вероятно е да не сте и чували за него. Обрасло е в дива зеленина, повечето от къщите са сглобени сякаш от различни други...